اردوی یکروزه علمی بازدید از نمایشگاه صنعت تهران و نمایشگاه نانو

به همت انجمن علمی برق و همکاری دانشکده مهندسی برق، اردوی یکروزه علمی بازدید از نمایشگاه صنعت تهران و نمایشگاه نانو برگزار گردید.
با توجه به برگزاری نمایشگاه های صنعت و نانو در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران، و درخواست دانشجویان گرامی دانشکده، مسئولین دانشکده اقدام به برپایی اردوی یکروزه نمایشگاه نمودند که توسط انجمن علمی برق و با اخذ مجوز های لازم از معاونت فرهنگی دانشگاه، در تاریخ یکشنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۸ برگزار گردید.

 

img-20191021-wa0002