اردوی یکروزه علمی بازدید از نمایشگاه صنعت برق

مرآتی: به همت انجمن علمی برق و همکاری دانشکده مهندسی برق، اردوی یکروزه علمی بازدید از نمایشگاه بین المللی صنعت برق برگزار گردید.
با توجه به برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت برق در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران، و درخواست دانشجویان گرامی دانشکده، مسئولین دانشکده اقدام به برپایی اردوی یکروزه نمایشگاه نمودند که توسط انجمن علمی برق و با اخذ مجوز های لازم از معاونت فرهنگی دانشگاه، در تاریخ یکشنبه ۱۲ آبانماه ۱۳۹۸ برگزار گردید.

img_20191103_224501_460