اردوی خانوادگی ویژه اساتید دشت شقایش و آبشار شاهاندشت

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار می کند؛

اردوی خانوادگی ویژه اساتید
دشت شقایش و آبشار شاهاندشت

با خودرو شخصی ظرفیت محدود
زمان ؛ یکشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ مهلت ثبت نام : ساعت ۱۴ روز سه شنبه ۲۳ خرداد
ساعت حرکت ؛۸ صبح ساعت بازگشت ؛۱۸
جهت ثبت نام، هماهنگی وجزئیات اردو با شماره ۰۹۱۲۲۳۶۱۱۰۵ تماس حاصل نمایید.