ارتقای ۲۰ پله ای دانشگاه در جدیدترین رتبه بندی دانشگاه ها توسط ISC

دکتر علی زنگنه مدیر پژوهشی دانشگاه خبر از ارتقای ۲۱ پله ای دانشگاه بین دانشگاه های جامع کشور در جدیدترین رتبه بندی دانشگاه ها (سال ۱۳۹۸-۱۳۹۹) توسط ISC داد.

وی با اعلام این خبر افزود که ۶ معیار کلی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری، بین المللی سازی، اثر گذاری اقتصادی و خدمات اجتماعی، خدمات اجتماعی، زیرساخت و تسهیلات، اساس رتبه بندی این پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) را تشکیل می دهد.

هر سال مستندات مربوطه با جمع آوری و استخراج اطلاعات از بخش های مختلف دانشگاه و سامانه گلستان، در ۴۳ بخش جداگانه، در سامانه رتبه بندی دانشگاه ها بارگزاری می ­شود. این معیارها مهمترین ماموریت ها و فعالیت های علمی دانشگاه ها را مورد توجه خود قرار داده اند. دکتر زنگنه اشاره داشت: در سال گذشته رتبه دانشگاه بین دانشگاه های جامع در بازه ۴۱-۵۰ بود و امسال در بازه ۲۱-۳۰ قرار گرفته ایم که این نشان از عملکرد رو به رشد دانشگاه در ابعاد مختلف است.