ارتقأ به مرتبه دکتر امیر طریقت، عضو محترم گروه آموزشی سازه و زلزله به مرتبه دانشياري

ارتقأ به مرتبه دکتر امیر طریقت، عضو محترم گروه آموزشی سازه و زلزله به مرتبه دانشياري

05

بنا به گزارش روابط عمومي دانشگاه و به نقل از معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي، در جلسه ۲۶ مهر ماه هيأت مميزه دانشگاه، با ارتقأ مرتبه آقای دکتر امیر طریقتعضومحترمگروهآموزشیسازهوزلزلهاز مرتبه استادیاری بهمرتبهدانشياري موافقت به عمل آمد. دانشکده مهندسی عمران این موفقیت را به ایشان تبریک عرض نموده و براي اين عزيزاز خداوند متعال موفقيت روز افزون در سايه توجهات حضرت ولي عصر(عج)‌ را خواستار می باشد