ارتباط با دانشکده و کارشناسان

با توجه به شیوع ویروس کوید-۱۹ و به منظور کاهش تردد، دانشجویان محترم می توانند کلیه سوالات یا مسائل آموزشی خود را با کارشناسان آموزشی و تحصیلات تکمیلی و مدیران گروه از طریق ایمیل mechanic@sru.ac.ir مطرح و حل نمایند.