ارائه گزارش نتایج نهایی طرح دستیابی به وزن مطلوب با حضور معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش

به گزارش روابط عمومی دانشگاه در روز سه شنبه دهم تیرماه، آقایان دکتر مجید کاشف (رئیس دانشکده علوم ورزشی) و دکتر غلامرضا لطفی (از اساتید دانشکده و همکار طرح) با حضور در محل سالن کنفرانس معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش به ارائه گزارش نتایج طرح دستیابی به وزن مطلوب و تناسب اندام دانش آموزان دارای اضافه وزن پرداختند.

این گزارش که در حضور آقایان دکتر مهرزاد حمیدی (معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش) دکتر محمد جعفری (مدیر کل دفتر تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی)، دکتر محسن بیگی (مدیر کل دفتر سلامت و امور تندرستی) کارشناسان آن حوزه ارائه شد به تحلیل توصیفی وضعیت اضافه وزن و چاقی دانش آموزان استان های منتخب و تحلیل اثرات مداخله طرح بر وضعیت اضافه وزن دانش آموزان اختصاص داشت و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

آقای دکتر حمیدی نیز پیشنهاداتی جهت تکمیل گزارش ارائه نمودند و مقرر گردید گزارش نهایی با توجه به نظرات و پیشنهادات کارشناسان دفاتر تهیه و جهت ارائه به مراجع ذی صلاح در اختیار معاونت تربیت بدنی و سلامت قرار گیرد.