اداره مطالعات، برنامه ریزی و امور اجتماعی گزارش اولیه جشنواره تیتر ۱۱ را منتشر کرد

نخستین گزارش از فرآیند ثبت اثار نشریات دانشجویی دانشگاه در جشنواره تیتر ۱۱

نشريات دانشگاهي يكي از اركان اساسی فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي دانشجويان و عامل مهمي در بسط فرهنگ گفتگو و ایجاد فضای نقد، آگاهي بخشي، اطلاع رساني، فرهنگ سازي و طرح و بحث موضوعات مختلف در دانشگاه ها هستند. از اين رو، حمايت و تقويت اين حوزه از فعاليت هاي دانشجويي سبب ایجاد بستر مناسبی برای رشد فضاي پويا و با نشاط فكري، فرهنگي و اجتماعي و افزايش توانمندي و مشاركت دانشگاهيان در عرصه هاي مختلف زندگي اجتماعي  فراهم می کند. به این منظور جشنواره سراسري نشريات دانشجويي با عنوان تیتر ۱۱  به منظور تقويت زمينه هاي فعاليت و مهارت هاي دانشجويان در حوزه نشريات و رسانه هاي دانشجويي برگزار مي شود. با توجه به اينکه که یکی از پیش شرط های محوری در فعالیت های حرفه ای در حوزه رسانه، بازتاب واقعیات بدون افزودن حواشی و یا کاستن از آن و ارائه تحلیل های منصفانه و جسارت در بیان مطالبات می باشد، شعار اين دوره از جشنواره «عینیت در خبر، انصاف در تحلیل، آزادی در بیان» انتخاب شده است.

در این باره با خانم اکبریان رئیس اداره مطالعات برنامه ریزی و امور اجتماعی به گفت و گو نشستیم تا پیگیری فرایند این امر در دانشگاه باشیم. او گفت که با عنایت به آغاز دریافت آثار نشریات دانشجویی  از ۲۰ آذر به جشنواره سراسری تیتر ۱۱ توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در زمینه های مختلف،  مقاله، سر مقاله، شعر،  صفحه آرایی، عکس، گرافیک و…. اعضاء نشریات دانشجویی تاکنون ۲۰ اثر را ارسال نموده اند که تایید نهایی شده است. این روند هم چنان رو به تزاید است و پیش بینی می شود نشریات علمی و فرهنگی و هنری بیشترین استقبال را داشته باشند. او در ادامه افزود که  طی ۴ سال گذشته ۴ مقام کشوری را نشریات دانشگاه شهید رجائی به خود اختصاص داده بودند.