اداره مطالعات، برنامه ریزی و امور اجتماعی گزارش اولیه جشنواره تیتر ۱۱ را منتشر کرد

نخستین گزارش از فرآیند ثبت اثار نشریات دانشجویی دانشگاه در جشنواره تیتر ۱۱

نشریات دانشگاهی یکی از ارکان اساسی فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان و عامل مهمی در بسط فرهنگ گفتگو و ایجاد فضای نقد، آگاهی بخشی، اطلاع رسانی، فرهنگ سازی و طرح و بحث موضوعات مختلف در دانشگاه ها هستند. از این رو، حمایت و تقویت این حوزه از فعالیت های دانشجویی سبب ایجاد بستر مناسبی برای رشد فضای پویا و با نشاط فکری، فرهنگی و اجتماعی و افزایش توانمندی و مشارکت دانشگاهیان در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی  فراهم می کند. به این منظور جشنواره سراسری نشریات دانشجویی با عنوان تیتر ۱۱  به منظور تقویت زمینه های فعالیت و مهارت های دانشجویان در حوزه نشریات و رسانه های دانشجویی برگزار می شود. با توجه به اینکه که یکی از پیش شرط های محوری در فعالیت های حرفه ای در حوزه رسانه، بازتاب واقعیات بدون افزودن حواشی و یا کاستن از آن و ارائه تحلیل های منصفانه و جسارت در بیان مطالبات می باشد، شعار این دوره از جشنواره «عینیت در خبر، انصاف در تحلیل، آزادی در بیان» انتخاب شده است.

در این باره با خانم اکبریان رئیس اداره مطالعات برنامه ریزی و امور اجتماعی به گفت و گو نشستیم تا پیگیری فرایند این امر در دانشگاه باشیم. او گفت که با عنایت به آغاز دریافت آثار نشریات دانشجویی  از ۲۰ آذر به جشنواره سراسری تیتر ۱۱ توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در زمینه های مختلف،  مقاله، سر مقاله، شعر،  صفحه آرایی، عکس، گرافیک و…. اعضاء نشریات دانشجویی تاکنون ۲۰ اثر را ارسال نموده اند که تایید نهایی شده است. این روند هم چنان رو به تزاید است و پیش بینی می شود نشریات علمی و فرهنگی و هنری بیشترین استقبال را داشته باشند. او در ادامه افزود که  طی ۴ سال گذشته ۴ مقام کشوری را نشریات دانشگاه شهید رجائی به خود اختصاص داده بودند.