اداره مطالعات، برنامه ریزی و امور اجتماعی اعلام نمود:

در راستای آشنایی دانشجویان با مبانی روزنامه نگاری و خبرنویسی کارگاه آموزشی روزنامه نگاری مقدماتی در معاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار می گردد. در این راستا علاقمندان می توانند در ساعات اداری به ساختمان معاونت فرهنگی و اجتماعی مراجعه کنند تامراحل ثبت نام آنها ىر اداره مطالعات، برنامه ریزی و امور اجتماعی انجام گردد.

زمان پیش بینی شده برای تشکیل کلاس (در صورتی که به حد نصاب برسد) روز جمعه مورخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۶ می باشد.