اداره مطالعات، برنامه ریزی و امور اجتماعی اعلام کرد:

در راستای همکاریهای بین دستگاهی و حفظ محیط زیست و فرهنگ سازی اولین محموله مخازن تفکیک زباله خشک و تر از سوی شهرداری منطقه چهار دریافت گردید.

این محموله به عنوان بخشی از کارگاه بازیافت که در آبان ماه سال ۱۳۹۶ که به همت کانون محیط زیست و همیاری اداره مطالعات، برنامه ریزی و امور اجتماعی برگزار گردیده بود لحاظ گردیده بود که سرانجام با پیگیری های سرکار خانم اکبریان در روز سه شنبه مورخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۶ تحویل دانشگاه شد و در ساختمان معاونت فرهنگی و اجتماعی و ساختمان اداری جانمایی گردید.

خانم اکبریان اعلام نمودند که در آینده سایر مخازن (۲۴۰ لیتری) به مرور تحویل دانشگاه خواهد گردید که در بخش های مختلف دانشگاه تعبیه خواهد شد.

photo_2017-12-26_13-04-08 photo_2017-12-26_13-04-11 photo_2017-12-26_13-04-14