اداره مطالعات، برنامه ریزی و امور اجتماعی اعلام نمود:

نشریه فرهنگی اجتماعی افق  برگزار می کند:

برای اولین بار بین مسئولین واساتید و دانشجویان مسابقه ای از بین عکس های دورهمی و سفرهای شب یلدا برگزار نمود و به بهترین آنها جوایز نفیسی اهداء خواهد نمود.

photo_2017-12-23_09-00-30 photo_2017-12-23_09-00-39