اداره فرهنگی و اجتماعی اعلام کرد

مراسم اهداء خون

آقای حاجی قاسمی رئیس اداره فرهنگی و اجتماعی اعلام نمود که  طبق سنت هر ساله واحد سيار انتقال خون استان تهران در دانشگاه مستقر خواهد گردید. برنامه این سنت حسنه برای روز  يك شنبه  ۹۶/۷/۳۰  از ساعت ۸ لغایت ۱۶ پیش بینی شده است که در محل دائمی نمایشگاه های دانشگاه میزبان اساتید، کارکنان و دانشجویان گرانقدر خواهد بود.

photo_2017-10-22_07-49-48