اداره فرهنگی و فوق برنامه

مسابقه تدریس در یک دقیقه

در جریان برگزاری جشنواره درون دانشگاهی رویش مسابقه ای توسط کانون دبیران جوان برگزار گردید که مورد پرسش بسیاری از دانشجویان بود. لذا بر آن شدیم که جزئیات این مسابقه را از آقای شهمیرزادی دبیر کانون جویا شویم. عنوان این مسابقه پرسروصدا تدریس در یک دقیقه است. شهمیرزادی در توضیح این مسابقه اعلام کرد که  مسابقه شامل یک قرعه کشی قبل تدریس است که ۲ تا جعبه؛ که یکی شامل دروس رشته ریاضیه و جعبه دیگه دروس رشته تحربی رو شامل می شود. هر شرکت کننده مجاز به ۲ بار انتخاب می باشد. مثلا اگه بار اول قرعه کشی بر روی موضوع تسلط نداشت، می تواند یک بار دیگه هم امتحان نموده و موضوع دیگری را انتخاب نماید. سپس تدریس را شروع می نماید. حداکثر می تواند از وسیله های موجود در غرفه که شامل تخته، ماژیک و تخته پاک کن است استفاده نماید. مدت زمان تدریس حداکثر ۲ دقیقه است. اگر در مدت دو دقیقه توانست مطلب را جمع بندی و نهایی کند جایزه ای به رسم یادبود دریافت می کند که همان جا به وی داده می شود.

فیلم به هیأت ممیزه که از قبل انتخاب شده اند ارسال می گردد. همه اعضاء از اساتید به نام دانشگاه می باشد. اساتید فیلم ها را می بیند و امتیاز می دهند. از بررسی امتیازات نفرات برتر استخراج می شوند که انشاء الله طی مراسمی از آنها تجلیل و جوایز به آنها داده خواهد شد.

در طی دوره برگزاری نمایشگاه در حدود ۶۵ نفر از دانشجویان پسر و دختر در این مسابقه شرکت کردند و اما اگر بخواهیم نحوه استقبال را بیان کنیم باید از پرسش های پی در پی دانشجویان در مورد نحوه این مسابقه و آیا این که این مسابقه مجدد تکرار خواهد شد نام برد.

photo_2018-12-12_19-36-35 photo_2018-12-12_19-37-13 photo_2018-12-12_19-37-19