اداره فرهنگی و فوق برنامه اعلام نمود:

دومین مسابقات منطقه یک طراحی سازه نجات تخم مرغ در آذر ۱۳۹۷ در محل دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی برگزار خواهد گردید.در همین رابطه و  به منظور آشنایی شرکت کنندگان و تیم های دانشگاه های استان تهران با شرایط و ضوابط این مسابقه کارگاه یک روزه ای در سالن علامه جعفری برگزار گردید.

آقای افضلی دبیر انجمن علمی دانشجویی معماری تاریخ و زمان برگزاری این جلسه را روز سه شنبه مورخ ۱۳ آذر از ساعت ۱۵ لغایت ۱۷ اعلام کرد. در این کارگاه سرکار خانم دکتر آزاد یکی از داوران این دوره از مسابقات ضمن سخنرانی ضوابط و قوانین مسابقه را برای شرکت کنندگان بیان نمود و به پرسش های دانشجویان پاسخ داد.

photo_2018-12-05_12-26-21