اداره فرهنگی و فوق برنامه اعلام نمود:

 

انتخابات انجمن­های علمی دانشجویی دانشکده مهندسی کامپیوتر امروز یکشنبه مورخ ۲۹ مهر ماه از ساعت ۱۱:۳۰ لغایت ۱۵ برگزار گردید. آقای دکتر یوسفی در این باره اعلام نمود که این انتخابات به صورت الکترونیکی در فضای مجازی برگزار گردیده است. در این باره با آقای دکتر بساق زاده معاون دانشجویی و فنی دانشکده و آقای مهدی قربانیان مجری این برنامه به گفت­وگو نشستیم.

در تشریح فرآیند این برنامه آقایان دکتر بساق­ زاده و قربانیان توضیح دادند که در روال دستی دانشجویان باید به صورت حضوری مراجعه می کردند و با ارائه کارت دانشجویی، مجریان انتخابات شماره دانشجویی آنها را از میان لیست­ها دانشجویان دانشکده یافته و با استفاده از ماژیک نشان­گذار، اسم را به عنوان دانشجویی که رای داده است علامت گذاری می کردند. دانشجو پس از دریافت برگه رای اسامی نامزدهای هر انجمن را یادداشت کرده و برگه رای به تفکیک هر انجمن در صندوق مربوطه قرار می داد. سپس پس از اتمام زمان انتخابات شمارش آراء به صورت دستی انجام می­گرفت.

اما در سیستم جدید رایانه ای که طراحی شده است تا حد امکان سعی شده است هم نحوه رای دادن و هم نحوه کنترل اسامی و هم نحوه استخراج نامزدهای پیروز تا حد زیادی تسهیل گردد. در این برنامه یک سوپرادمین که معاون دانشجویی و فنی دانشکده است تعیین شده است. سوپرادمین برای هر انجمن علمی دانشجویی یک ادمین انتخاب نموده است. این ادمین از اساتید دانشکده می باشد. در ذیل دانشکده سه انجمن علمی دانشجویی (کامپیوتر – هوش مصنوعی و برنامه نویسی) تعریف شده است. هر ادمین لیست نامزدها و لیست دانشجویانی که می توانند به آن نامزد رای دهند را اضافه می نماید.

دانشجویان برای رای دادن به محل تعیین شده در دانشکده مراجعه می نمایند. در دانشکده متصدی انتخابات شماره دانشجویی دانشجو را در سیستم ثبت کرده و دستگاه تلفن همراه را به او می دهد تا به لیست نامزدهایی که اجازه رای دادن سیستم به او داده است رای دهد. پس از اتمام دستگاه را به مجری پس می دهد تا مورد استفاده نفر بعدی قرار گیرد. لازم به ذکر است که در لیست اعلام نامزدها شماره دانشجویی هر نامزد مشخص شده است.

پس از اتمام انتخابات، سیستم نتایج را به تفکیک هر انجمن و هر نامزد اعلام می کند .

photo_2018-10-21_13-49-34 photo_2018-10-21_13-50-44 photo_2018-10-21_13-50-56 photo_2018-10-21_13-51-32

همچنین امروز انتخابات انجمن های علمی دانشجویی دانشکده علوم پایه برگزار می گردد.