اداره فرهنگی و فوق برنامه اعلام نمود:

انجمن علمی دانشجویی برق سمینار آشنایی با آزمون کارشناسی ارشد رشته برق را برگزار نمود. درویش خضری دبیر انجمن علمی برق هدف از این سمینار را آشنایی دانشجویان رشته های مختلف برق با نحوه سوالات آزمون کارشناسی ارشد و منابع آن اعلام نمود.

این برنامه از ساعت ۱۲ لغایت ۱۳:۳۰ روز ۲۳ مهر ماه در یکی از کلاس های دانشکده برق برگزار گردید و سخنران این برنامه آقای دکتر کارو زرگر بود.

photo_2018-10-21_09-57-58

هم چنین در کنار این سمینار نمایشگاه کتاب های ارشد رشته برق برگزار گردید که دانشجویان ضمن بازدید از این نمایشگاه با کتاب هایی کنکور ارشد رشته های برق آشنا شدند.

photo_2018-10-22_11-24-20