اداره فرهنگی و فوق برنامه اعلام نمود:

انتخابات انجمن­های علمی دانشجویی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در این هفته برگزار می گردد. دکتر علی یوسفی رئیس اداره فرهنگی و فوق برنامه در این باره اعلام نمود با عنایت به این که انجمن های علمی دانشجویی در دانشکده ها مستقر هستند، لذا انتخابات آنها نیز در دانشکده و با مسئولیت دانشکده برگزار می گردد و معاونت فرهنگی و اجتماعی بر این انتخابات نظارت خواهد نمود. در ادامه وضعیت برگزاری انتخابات تعیین شوراهای مرکزی انجمن های علمی دانشجویی را به شرح زیر اعلام نمود.

دانشكده مهندسی برق: انجمن های علمی دانشجویی زیر مجموعه این دانشکده عبارتند از: كارآفريني-برق و رباتيك. انتخابات تعیین شوراهای مرکزی در دو نوبت انجام گرفت: صبح از ساعت ۱۰ لغایت ۱۲ و عصر از ساعت ۱۳ لغایت ۱۵:۳۰٫ تاریخ برگزاری انتخابات یکشنبه مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۷ بوده است.

دانشکده علوم ورزشی و تربیت بدنی: در ذیل این دانشکده فقط انجمن تربیت بدنی فعال است که انتخابات شورای مرکزی انجمن علمی تربیت بدنی در روز يك شنبه ۲۲/۷/۹۷ از ساعت ۱۱ الي ۱۳ برگزار گردید.

دانشکده مهندسی عمران: انجمن های علمی دانشجویی که در این دانشکده فعال هستند عبارتند از: انجمن علمی دانشجویی نقشه برداری و انجمن علمی دانشجویی عمران. انتخابات تعیین شوراهای مرکزی این دو انجمن در روز دوشنبه ۲۳/۷/۹۷ از ساعت ۱۱ الي ۱۳ برگزار گردید.

دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین: این دانشکده جدیدترین دانشکده دانشگاه می باشد و در ذیل آن دو انجمن علمی دانشجویی فعال هستند: متالوژی و صنایع چوب مبلمان. انتخابات این دو انجمن در روز دوشنبه ۲۳/۷/۹۷ از ساعت ۱۱ الي ۱۳ انجام گرفت.

دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی: در ذیل این دانشکده دو انجمن فعالیت می کنند که عبارتند از: انجمن علمی دانشجویی گرافیک و انجمن علمی دانشجویی معماری و شهرسازی. در روز دوشنبه ساعت ۱۱ اي ۱۳ فقط انتخابات انجمن علمی دانشجویی گرافیک برگزار گردید و انتخابات تعیین شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی معماری و شهرسازی امروز سه شنبه مورخ ۲۴/۰۷/۱۳۹۷ در حال انجام است که به محض اتمام گزارش آن اعلام خواهد گردید.

دانشکده مهندسی مکانیک: در این دانشکده ۴ انجمن علمی دانشجویی فعال هستند: تأسیسات، ساخت و تولید، مکانیک خودرو و طراحی جامدات. انتخابات تعیین شورای مرکزی این چهار انجمن امروز سه شنبه مورخ ۲۴/۰۷/۱۳۹۷ از ساعت ۹ صبح شروع شده است و تا لحظه تنظیم گزارش هم چنان در حال برگزاری است.

%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%834

%d9%86%d9%82%d8%b4%d9%87-%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%864

%d8%a8%d8%b1%d9%823