اداره فرهنگی و فوق برنامه اعلام نمود

اولین روز انتخابات کانون های فرهنگی و هنری

اولین روز انتخابات تعیین شوراهای مرکزی کانون های فرهنگی و هنری دانشگاه در روز یکشنبه مورخ ۲۲ مهر ماه از ساعت ۱۱ آغاز گردید. دکتر علی یوسفی رئیس اداره فرهنگی و فوق برنامه اعلام نمود بر اساس زمان بندی انجام گرفته، انتخابات کانون ها در سه روز و در هر روز ۵ کانون انجام می شود و در اولین روز (که امروز ۲۲ مهر است) شوراهای مرکزی کانون های محیط زیست، فیلم و عکس، خیریه، سرود و نوا و کانون آسیب های اجتماعی تعیین خواهند شد. از اتقافات روز اول برگزاری انتخابات اتمام تعرفه پیش بینی شده برای سه کانون بود که نشان دهنده استقبال دانشجویان می باشد. لازم به ذکر است که زمان پیش بینی شده برای اتمام انتخابات ساعت ۱۴ تعیین شده است که با این استفبال به نظر می رسد که زمان تمدید خواهد شد.

برای فردا – دوشنبه مورخ ۲۳ مهر- انتخابات کانون های زیر برگزار خواهد گردید.

تأتر، هنرهای تجسمی، همیاران سلامت، گردشگری و شعر و ادب

photo_2018-10-14_13-32-25 photo_2018-10-14_13-32-29 photo_2018-10-14_13-32-47 photo_2018-10-10_15-33-23