اداره فرهنگی و فوق برنامه اعلام نمود:

کانون شعر و ادب پارسی جشنواره صدای ادبی را برگزار می کند. صفری دبیر کانون هدف از برگزاری این جشنواره را شناسایی استعدادهای دانشجویان به منظور گسترش نشریه صوتی کانون شعر و ادب اعلام نمود. وی از همه علاقه مندان درخواست که دکلمه های متونی که توسط خود فرد تحریر شده است را به دفتر کانون شعر و ادب در ساختمان اداری دانشگاه ارسال نمایند.

دفتر کانون از روز شنبه مورخ ۱۶ اردیبهشت ماه آماده دریافت دکلمه ها می باشد.

photo_2017-05-09_13-23-31