اداره فرهنگی و فوق برنامه اعلام نمود:

در دومین روز برگزاری اردوهای قایقرانی انجمن علمی تربیت بدنی، دریاچه آزادی میزبان دانشجویان پسر بود. ابوالحسنی دبیر انجمن علمی تربیت بدنی اعلام نمود که در روز ۱۷ اردیبهشت ماه دانشجویان پسر اردوی خویش را در مجموعه ورزشی آزادی برگزار نمودند. وی ضمن تشکر از فدراسیون قایقرانی و مسئولین دانشکده تربیت بدنی توضیح داد که هدف از این این اردو ایجاد شور و انگیزه در بین دانشجویان بوده است. سپس افزود که دانشجویان پس از ورود به دریاچه آزادی و دیدن محل تمرین و آماده سازی رشته قایقرانی با مربی و اعضاء تیم قایقرانی در فضایی صمیمی گفتگو نمودند و از تجربیات آنها بهره برده و سپس این آموخته ها را به صورت عملی و با به کاربرد قایق ها و ابزارها موجود تجربه نمودند.

photo_2017-05-09_10-35-19 photo_2017-05-09_10-36-46 photo_2017-05-09_10-36-50 photo_2017-05-09_10-37-02