اداره فرهنگی و فوق برنامه اعلام نمود:

نتایج مرحله اول جشنواره لیگ تدریس برتر اعلام شد. باقری دبیر کانون دبیرجوان اعلام نمود که به همه شرکت کنندگان مرحله اول در مراسمی که در روز شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه برگزار خواهد گردید ضمن تقدیر و تشکر گواهی شرکت اعطاء خواهد گردید وی در ادامه اسامی دانشجویان راه یافته به مرحله پایانی را به شرح زیر اعلام نمود:.

۱٫حمیدرضا استقامت
۲٫سمانه سرباز گل عذار
۳٫ امیرحسین حبیب زاده
۴٫ وحید گلشنی
۵٫ محبوبه شاه حسینی
۶٫ رضافراهانی
۷٫ محسن منوری
۸٫مژگان طلعتی
۹٫زهراجمالی
۱۰٫محمدرضاانصاری
۱۱٫ محمد رضا فصیحی
۱۲٫مجیدتیموری
۱۳٫محمدی پیروز
۱۴٫ محمد سعید پودینه
۱۵٫ ابراهیم قانونی
۱۶٫ مریم فتاحی