اداره فرهنگی و فوق برنامه اعلام نمود:

جشنواره لیگ تدریس برتر امروز شنبه ۹ اردیبهشت ماه باتدریس ۳۰ دانشجو دبیری دیگر به پایان مرحله اول مقدماتی خود رسید.
امروز هم دانشجویان  دبیری در حضور سایر دانشجویان و اساتید گرامی همچون دکتر مشفق،دکتر کاظم زاده، دکتر جعفر پور و دکتر خالقیان تدریس کردند و توانمندی های خود را در تدریس نمایان کردند.
درنهایت طی  دوره اول مقدماتی در سه روز ، ۱۰۰ دانشجو دبیری تدریس خود را محک زدند.
امشب اسامی نفرات راه یافته به دوره ی دوم مقدماتی از سوی داوران اعلام خواهد شد تا در نیمه نهایی تدریس و مسابقه دهند

photo_2017-04-29_14-22-15 photo_2017-04-29_14-22-49 photo_2017-04-29_14-22-53 photo_2017-04-29_14-22-56 photo_2017-04-29_14-23-00 photo_2017-04-29_14-23-03 photo_2017-04-29_14-23-07