اداره فرهنگی و فوق برنامه اعلام نمود:

ششمین جلسه کارگاه شعر در چهارم اردیبهشت ماه برگزار گردید.  کلاس ۱۰۹ دانشکده علوم انسانی معیادگاه علاقمندان به شعر و ادب پارسی بود که به بررسی گویش زبان پرداختند. در این جلسه اشعار سروده شده توسط شرکت کنندگان قرائت گردید و مورد نقد و بررسی قرار گرفت

photo_2017-04-25_10-42-58 photo_2017-04-25_10-43-39