اداره فرهنگی و فوق برنامه اعلام نمود:

با تمهیدتات اندیشده شده با وزارت فرهنگ  و ارشاد اسلامی در روز ۲۹ فروردین اولین اردوی بازدید از مجموعه تاریخی گلستان برگزار گردید. این برنامه از ساعت ۱۲ آغاز و تا ساعت ۱۵ ادامه یافت و حدود ۳۰ نفر از دانشجویان با بخش های مختلف این موزه تاریخی آشنا شدند.

photo_2017-04-19_11-47-23 photo_2017-04-19_11-48-17 photo_2017-04-19_11-48-25 photo_2017-04-19_11-48-29