اداره فرهنگی و فوق برنامه از حضور امدادگران کانون هلال احمر در مسابقات ورزشی دانشگاه خبر داد

در انتهای نیم سال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ مسابقات ورزشی دانشجویان در دانشگاه برگزار می گردد. امسال نیز در آذر ماه این دوره از مسابقات انجام گرفت. به منظور کاهش آسیب های غیرمترقبه ناشی از این مسابقات به مدد آموزش های انجام شده سال های گذشته کانون هلال احمر در کنار متخصصین مرکز بهداشت، درمان و مشاوره در محل مسابقات فوتبال با تجهیزات مربوطه مستقر شدند. مجدانی دبیر کانون هلال احمر ضمن اعلام این خبر از آمادگی کانون را برای حضور و پشتیبانی از سایر مسابقات دانشگاه خبر داد.

02