اداره فرهنگی و اجتماعی اعلام نمود:

فیلم برادر خسرو در روز دوشنبه مورخ پنجم آذر ماه با استفبال خوب دانشجویان در سالن علامه جعفری برگزار گردید. لازم به ذکر است که ساعت ۱۲ لغایت ۱۳:۳۰ به عنوان ساعت های نمایش فیلم در نظر گرفته شده است.

photo_2017-12-02_10-19-51 photo_2017-12-02_10-20-50