اداره فرهنگی و اجتماعی اعلام نمود:

 اردوی خواهران از شهرک سینمایی غزالی با سرپرستی سرکار خانم عزتی بهمراه سی نفر از دانشجویان خوابگاه با اتوبوس دانشگاه برانندگی آقای چمنی  صورت گرفت برای صرف ناهار به دانشگاه تشریف آوردند. و پس از میل نمودن غذای پیتزا و نوشابه از بوفه دانشگاه به خوابگاه رفتند.

این اردو در دوم آذرماه انجام گرفت.

photo_2017-11-25_10-35-15