اداره فرهنگی و اجتماعی اعلام نمود:

در راستای جمع آوری کمک های نقدی اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، کانون هلال احمر غرفه ای را در چهارراه مکانیک ایجاد نمود.

شیخ شعبانی در این رابطه اعلام نمود که این غرفه از ساعت ۹ لغایت ۱۵ در تاریخ ۲۲ لغایت ۲۷ آبان ماه دایره بود و کمک های نقدی را که مبلغ آن به ۲۳۴۱۰۰۰۰ ریال رسیده بود را جمع آوری نموده و جهت ارسال به زلزله زدگان تحویل ستاد جمع آوری کمک های نقدی و غیرنقدی جهت کمک به زلزله زدگان دانشگاه که در معاونت فرهنگی و اجتماعی مستقر است داده است.

photo_2017-11-20_09-00-07