اداره فرهنگی و اجتماعی اعلام نمود:

در روز سه شنبه مورخ ۲۸ آذر تست سلامت شامل قد، فشار خون و قند خون در محل سالن نمایشگاه های دانشگاه برگزار گردید.
photo_2017-12-23_08-31-37 photo_2017-12-23_08-33-04 photo_2017-12-23_08-33-31