اداره فرهنگی و اجتماعی اعلام نمود:

 در راستای فعالیت های انجمن های علمی دانشگاه، انجمن علمی برنامه نویسی که به تازگی مجوز فعالیت اخذ کرده است اقدام به برگزاری سمینار تخصصی سیستم های مخابراتی در حوزه ریلی نموده است.
این سمینار روز سه شنبه۲۸ آذر از ساعت ۱۲ و با حضور جناب آقای کاکاوندی مدیر پروژه های مخابراتی در حوزه ریلی، در خدمت علاقه مندان به این حوزه برگزار گردید.