اداره فرهنگی و اجتماعی اعلام نمود:

اردوی تله کابین توچال پنجشنبه ۲۳ آذر ماه ۹۶ با شرکت ۳۰ نفر از  دانشجویان و سرپرستی آقای حقی به همت کانون گردشگری و با حمایت های معاونت فرهنگی اجتماعی برگزار شد .
در این اردو دانشجویان با تله کابین تا ایستگاه پنج توچال رفته و پس از حدود دو ساعت طبیعت گردی در دل کوه دوباره برگشتند .

photo_2017-12-17_08-40-07 photo_2017-12-17_08-40-42 photo_2017-12-17_08-40-46 photo_2017-12-17_08-40-50