اداره فرهنگی و اجتماعی اعلام نمود:

مسابقات نجات تخم مرغ ازدوشنبه مورخ ۲۰ آذر ماه در دانشگاه و با حضور تیم هایی از دانشگاه های تهران برگزار گردید.

photo_2017-12-17_08-38-27 photo_2017-12-17_08-39-09 photo_2017-12-17_08-39-13 photo_2017-12-17_08-39-17 photo_2017-12-17_08-39-26 photo_2017-12-17_08-39-29 photo_2017-12-17_08-39-33 photo_2017-12-17_08-39-38 photo_2017-12-17_08-39-41 photo_2017-12-17_08-39-46