اداره فرهنگی و اجتماعی اعلام نمود:

در روز دوشنبه مورخ ۱۳ آذر ماه بعد از نماز مغرب و عشاء اردوی برج میلاد خوابگاه های دخترانه مبارک آباد و هروی با حضور ۱۰ نفر از دانشجویان برگزار گردید.

photo_2017-12-05_08-32-27 photo_2017-12-05_08-33-15 photo_2017-12-05_08-33-19 photo_2017-12-05_08-33-24 photo_2017-12-05_08-33-27