اداره فرهنگی و اجتماعی اعلام نمود:

سلسله فیلمهای نانوفناوری و کاربردهای آن توسط انجمن علمی آموزش علوم برگزار می گردد. این فیلم ها در دو جلسه اکران می شود:

در جلسه اول که در روز یکشنبه مورخ ۱۲ آذر ماه برگزار گردید مجموعه نانو و صنعت با عنوان کاربردهای فناوری نانو در صنعت کشاورزی، کاربردهای نانوفناوری در پزشکی و هبداتشت، کاربردهای فنانوری نانو در صنعت نساجی به نمایش در آمد.

در جلسه دوم که برای روز یکشنبه مورخ ۱۹ آذر ماه پیش بینی شده است نمایش کاربردهای فناوری نانو در صنعت آب، کاربردهای فناوری نانو در صنعت ساختمان و کاربردهای فناوری نانو در صنعت خودرو به نمایش در می آید.

این برنامه از ساعت ۱۲ لغایت ۱۳ در سالن اجتماعات دانشکده علوم پایه برگزار می گردد.

photo_2017-12-04_08-24-43