اداره تربیت بدنی خبر میدهد:گزارش وبینار آموزشی کوهپیمایی همگانی ۲

به نام خالق هستی

 

مقدمه :
این روز ها با توجه به شرایط بیماری کرونا که فضاهای بسته سالن های ورزشی، محیط مناسبی برای ورزش نیستند ، اداره تربیت بدنی به دنبال جایگزین مناسب برای علاقه مندان میباشد تا روحیه و فعالیت خود را حفظ کنند و به  همین منظور اداره تربیت بدنی دانشگاه شهید رجایی دومین وبینار آموزشی در زمینه کوهپیمایی را برگزار کرد.

 

عنوان دوره : وبینار آموزشی کوهپیمایی همگانی
زمان: سه شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۹
ساعت  : ۱۰:۳۰
لینک برگزاری :   https://b2n.ir/kohpeymai
مدرس : مهندس سحر رضویون
برگزار کننده : اداره تربیت بدنی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی با همکاری معاونت فرهنگی 

تعداد شرکت کنندگان : ۸۴
گواهی شرکت : دانشگاه شهید رجایی و امضاء هیئت ورزش های همگانی استان تهران