اداره تربیت بدنی خبر داد

مسابقات ورزشی در خوابگاه دانشجویی هروی با معرفی نفرات برتر به اتمام رسید

در ادامه مسابقات ورزشی هفته معلم و گرامی داشت هفته خوابگاه ها  ؛  مسابقات ورزشی دارت، جابه جایی دمبل ، طناب زنی و بولینگ با  استقبال گسترده دانشجویان دختر خوابگاه دانشجویی هروی برگزار شد. در این دوره از مسابقات که به همت اداره تربیت بدنی و انجمن ورزشی خوابگاه اجرا گردید ۳۵ نفر در رشته دارت ، ۲۵ نفر در رشتهجابجایی دمبل  ، ۲۰ نفر در رشته طناب زنی و ۲۳ نفر در بولینگ  طی ۴ روز به رقابت پرداختند و در پایان  نفرات به شرح زیر مقام های اول تا سوم  را کسب کردند.

 

نام رشته عوامل اجرایی نتایج  نفر/ تیم
اول دوم سوم
دارت زینب رحیمی ساناز باقری مژده کاتوزیان فاطمه سجاسی
سوسن امان آبادی
پریسا مرادی
جابه جایی دمبل زینب رحیمی محیا واحدی معصومه ذاکری سهیلا ملکی
زهرا محمدی
رهرا بالا زاده
طناب زنی زینب رحیمی فاطمه بهاری فاطمه محمدی فاطمه خانویردی
سوسن امان آبادی
پریسا مرادی
بولینگ زینب رحیمی نسرین بختیاری نسرین  بهروزی راد فرنوش قلی زاده
زهرا محمدی
رهرا بالا زاده