اداره تربیت بدنی خبر داد

مسابقات ورزشی خوابگاه حافظ با شرکت قریب به ۵۰ نفر  در رشته های مچ اندازی قوی ترین مردان با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.در این دوره از مسابقات  که به مناسبت  هفته معلم و گرامی داشت هفته خوابگاه ها اجرا شد دانشجویان خوابگاه در محیطی صمیمی و دوستانه زیر نظر اداره تربیت بدنی و انجمن ورزشی خوابگاه  با هم به رقابت پرداختند . هم در ادامه  این رویداد ورزشی مسابقات والیبال و فوتبال گل کوچک نیز در حال پیگیری  می باشد.

 

نام رشته عوامل اجرایی نتایج  نفر/ تیم
اول دوم سوم
مچ اندازی ۸۰+ فرزاد رومیانی یوسف مهدیان  
مچ اندازی ۸۰- فرزاد رومیانی آرمان والی زاده
قوی ترین مردان فرزاد رومیانی هادی صداقتی
بشارت لرستانی  

 

[rev_slider slider70]