اداره تربیت بدنی برگزار می کند

خانم شادی پریدر استاد بزرگ بین المللی شطرنج به عنوان مدرس دوره مربیگری شطرنج در دانشگاه  تربیت دبیر شهید رجایی معرفی شد

اداه تربیت بدنی دانشگاه با همکاری دانشکده علوم ورزشی و مجوز فدراسیون شطرنج  ج. ا.ا  و مساعدت هیئت تهران، دورهمربیگری درجه ۳ شطرنج را از ۳ لغایت ۶ خرداد ۱۳۹۵ برنامه ریزی و اجرا خواهد نمود. در پایان این دوره ۴ روزه ، دانشجویان با مهارت های مربوط به این رشته آشنا و  به شرط قبولی ، گواهینامه رسمی مربیگری  درجه ۳ شطرنج  را دریافت می نمایند.