اداره تربیت بدنی اعلام کرد

ثبت نام

آکادمی ورزش

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

ویژه ترم پاییز

حضور استادان و مربیان بین المللی

ارائه خدمات پایش سلامت Body Composition Analyzer

رشته مخاطب روز ساعت مدت هزینه ثبت نام( ریال) وضعیت برگزاری
فوتبال آقایان شنبه   –     چهارشنبه ۱۸:۳۰ الی ۱۷ ۲۲ جلسه ۳،۵۰۰،۰۰۰ در حال اجرا
والیبال آقایان شنبه –       دوشنبه ۱۸  الی ۱۶:۳۰ ۲۰ جلسه ۳،۰۰۰،۰۰۰ در حال اجرا
شنا آقایان یکشنبه   _    سه شنبه- پنج شنبه ۲۱:۳۰    الی  ۲۰ ۱۲ جلسه ۳،۰۰۰،۰۰۰ در حال ثبت نام
ژیمناستیک بانوان یکشنبه   _   سه شنبه ۱۹الی  ۱۷:۳۰ ۱۲ جلسه ۱،۰۰۰،۰۰۰ در حال ثبت نام
ژیمناستیک آقایان شنبه   _   دوشنبه ۱۹  الی  ۱۷:۳۰ ۱۲ جلسه ۱،۰۰۰،۰۰۰ در حال ثبت نام

 

مدارک مورد نیاز:

کپی شناسنامه و کارت ملی

عکس ( ۱ قطعه)

فیش واریزی به حساب شماره  ۲۱۴۱۲۰۵۳۴  بانک تجارت شعبه لویزان به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه شهید رجایی

شماره تماس:   ۲۲۹۷۰۰۳۴

آدرس: لویزان – خیابان شهید شعبانلو- مجموعه ورزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی