اداره برنامه، مطالعات، برنامه ریزی و امور اجتماعی اعلام نمود

اولین دوره از کارگاه های روزنامه نگاری مقدماتی در روز چهارشنبه ۳۰ فروردین برگزار می گردد.

خانم اکبریان رئیس اداره مطالعات، برنامه ریزی و امور اجتماعی ساعت برگزاری این کارگاه را ۱۳:۳۰ لغایت ۱۸ اعلام نمود. وی در ادامه افزود که دانشجویان و علاقمندان می توانند از ۲۷ لغایت ۲۹ (در مدت ۳ روز) به معاونت فرهنگی و اجتماعی مراجعه کنند و با پرداخت مبلغ ۲۰۰هزار ریال در این کارگاه ثبت کنند.

لازم به ذکر است که به شرکت کنندگانی که این دوره را با موفقیت طی نمایند گواهی نامه معتبر داده خواهد گردید.

محل برگزاری کارگاه هم سالن اجتماعات معاونت فرهنگی و اجتماعی در نظر گرفته شده است.

photo_2017-04-16_17-31-40 photo_2017-04-16_17-31-58