اختلال در سامانه آموزش الکترونیکی

به اطلاع میرساند هم اکنون مشکل مرتفع گردیده است

به اطلاع کلیه دانشجویان و اساتید محترم می رساند به علت بروز اختلال در زیر ساخت های اینترنتی دانشگاه که ناشی از بروز اختلالات مخابراتی می باشد، متاسفانه در حال حاضر دسترسی به سامانه آموزشی گلستان و آموزش های الکترونیکی مقدور نبوده و طبیعتاً امکان برگزاری کلاس های مجازی تا اطلاع ثانوی میسر نمی باشد.

قطعا به محض حل مشکل، اطلاع رسانی خواهد شد.