گزارش تصویری اختتامیه دوره شیوه های نوین مدیریت در آموزش و پرورش با حضور مقام عالی وزارت

گزارش تصویری اختتامیه دوره شیوه های نوین مدیریت در آموزش و پرورش با حضور وزیر آموزش و پرورش