اتمام عملیات ساختمانی، طرح ساماندهی فضاهای داخلی دانشکده علوم انسانی

دفتر فنی دانشگاه خبر داد:

اتمام عملیات ساختمانی، طرح ساماندهی فضا های داخلی دانشکده علوم انسانی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، مهندس حسین کلانتر رییس دفتر فنی و امور عمرانی دانشگاه با اعلام این خبر افزود، با اجرای طرح ساماندهی فضا های داخلی این دانشکده علاوه بر مناسب سازی روابط بین عملکردها به ظرفیت فضا های آموزشی(کلاس های) این دانشکده نیز افزوده شد.

وی افزود، با اجرای این طرح که با تجمیع فضا های اداری و خدمات آموزشی و پژوهشی دانشکده و خروج برخی فضاها انجامید، انتظار می رود عملکرد مجموعه اداری دانشکده  قابلیت های بهتری پیدا نماید.

مهندس کلانترتوضیح داد، دراین طرح تعداد کلاس های با ظرفیت بیش از ۵۰ نفر از ۴ کلاس به ۸ کلاس آموزشی افزایش پیدا نمود. و کلاس ها ی موجود نیز که ظرفیت ۳۰ نفر را دارا بودند از تعداد ۱۸ کلاس به ۲۰ کلاس افزایش پیدا کردند. بنابراظهار مسئولین دانشکده، نیاز ها ی دانشکده در برگزاری کلاس ها ی مورد نیاز شرایط بسیار بهتری را نسبت به قبل دارا شد.

ایشان همچنین از افزایش تعداد اتاق های اساتید از۹ اتاق  به ۱۳ اتاق و ایجاد یک فضای اختصاصی با ایجاد امکانات مناسب به منظور تکریم اساتید پیشکسوت دانشکده، برای حضور این عزیزان خبر داد.

مهندس کلانتر اجرای این طرح را در راستای استاندارد سازی فضا های دانشگاه برشمرد و افزود ، در صورت تامین اعتبار، افزایش یک طبقه بر روی این دانشکده از دیگر برنامه های پیش بینی شده سال جاری برا ی این دانشکده می باشد.