ابلاغ بسته اجرایی تحولی «تربیت و توانمندسازی مدیران» توسط مقام عالی وزارت به دانشگاه شهید رجائی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، بسته اجرایی تحولی «تربیت و توانمندسازی مدیران» توسط مقام عالی وزارت به دانشگاه شهید رجائی ابلاغ گردید. این بسته تحولی که در جلسات شورای راهبری سند تحول آموزش و پرورش مبتنی بر راهکارهای سند تحول بنیادین و برنامه های زیرنظام های شش گانه به تصویب رسیده است، به طور رسمی برای اجرا به رئیس دانشگاه شهید رجائی ابلاغ گردید.

بر اساس این گزارش، این بسته تحولی دارای ماهیتی فراحوزه ای بوده و دانشگاه شهید رجائی به عنوان رکن اصلی با مشارکت واحدهای ستادی و استانی آموزش و پرورش آن را اجرا خواهد نمود.

همچنین در این ابلاغیه، تشکیل کارگروه های توانمندسازی مدیریتی به منظور طرح ریزی، هدایت و مراقبت از روندها و کنترل عوامل آسیب زا در اجرای بسته هدف گذاری شده است.