آیین جشن استقبال از دانشجویان ورودی مهر ۱۴۰۰ برگزار گردید

معاونت فرهنگی واجتماعی دانشگاه خبرداد؛ آیین جشن استقبال از دانشجویان ورودی مهر ۱۴۰۰ برگزار گردید. به گزارش رییس اداره مطالعات وبرنامه ریزی اجتماعی این جشن در روز یکشنبه ۲۳ آبان به صورت حضوری به تعداد محدود و مجازی با شرکت بیش از ۲۵۰ نفر از نودانشجویان برگزار گردید. دراین مراسم رییس محترم دانشگاه جناب آقای دکتر عظمتی وحجت الاسلام فضلعلی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری به ایراد سخنرانی پرداختند.

درادامه طنز پرداز و پژوهشگر ادبی معاصر دکتر اسماعیل امینی به شعر خوانی طنز پرداختند. معاون محترم دانشجویی آقای دکتر میرمحمدی و آقای شبستانی مدیر محترم حراست نیز از دیگر سخنرانان مراسم بودند. این برنامه با اجرای مسابقه پیامکی و سخنان مدیر محترم آموزش آقای دکتر سعادت و آقای دکتر صلواتی معاون محترم فرهنگی به اتمام رسید.