آنچه گذشت: تشکیل ستاد دهه فجر در معاونت فرهنگی و اجتماعی