آماده شدن فضای جدید مدیریت امور مالی دانشگاه

به حول و قوه الهی،  فضای جدید مدیریت امور مالی به دستور دکتر اسماعیل پور” معاون محترم امور اداری و مالی دانشگاه ” و با همت امور فنی  دانشگاه  باز سازی شده و آماده بهره برداری می باشد.ضمنا تجهیزات این مدیریت اعم از شبکه ، پرینتر مشترک و…  بروز شده ،  کارکنان محترم به سرور وصل شده و  به انجام امور می پردازند.

و من الله التوفیق

معاونت اداری و مالی

 

  imag1047
   imag1046

برگشت