آماده سازی فضای دانشکده علوم ورزشی برای انتخابات باشکوه ریاست جمهوری

اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشکده علوم ورزشی فضای دانشکده را  برای شرکت با شکوه در انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری جمهوری اسلامی ایران آماده می کنند.