آقای مهندس نیکونژاد معاون فرهنگی و اجتماعی اعلام نمودند:

در راستای مستندسازی بخشی از فعالیت های حوزه فرهنگی و اجتماعی دانشگاه  این معاونت گزارش عملکرد سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ را در قالب پاورپوینت آماده نموده است که در زیر می آید:

گزارش-عملکرد-1393.pptx (69 دانلود ها)

گزارش-عملكرد-سال-1394.pptx (86 دانلود ها)

گزارش-سال-1395.pptx (80 دانلود ها)

گزارش-بهار-1396-نسخه-دوم.pptx (62 دانلود ها)

گزارش-عملکرد-سه-ماهه-تابستان.pptx (73 دانلود ها)

گزارش-سال-تحصیلی-تا-پایان-خرداد.pptx (83 دانلود ها)