آقای شیخ شعبانی مسئول کانون های فرهنگی و هنری اعلام نمود:

” گزارش برنامه کافه دبیری ”
کانون دبیران جوان روز دوشنبه مورخ۹۵/۹/۲۹ ساعت ۱۲:۳۰ الی۱۳:۳۰ در دانشکده علوم انسانی کلاس ۲۰۱ مجری اجرای سومین جلسه از برنامه کافه دبیری (کافه دبیری۲) باموضوع” دروس صلاحیت معلمی (آنچه که هست و آنچه باید باشد)” بود.در دوجلسه قبل این نشست در قالب کافه دبیری۱ موضوع”معلم ۲۰۲۰″ مورد بررسی قرار گرفته بود.
دراین نشست که باحضور پرشور دانشجو معلمان دبیری برگزار شد درابتدا به جمع بندی موضوع” معلم ۲۰۲۰″ از جنبه های تعهد و تخصص معلم پرداخته شد.
در ادامه دانشجویان حاضر پیرامون موضوع دروس صلاحیت معلمی گفت و گو و بحث های مختلفی را دنبال کردند.
دانشجویان دبیری حاضر از رشته های مختلف و ترم های تحصیلی گوناگون دیدگاه های متفاوتی را مورد بحث و گفت و گو قرار دادند که درنهایت بصورت جمع بندی انتقادات و پیشنهادات دانشجویان دبیری درقدم اول برای مسئولین محترم و برنامه ریزان مستقیم این دروس و در قدم بعد برای کانون فرهنگی دبیران جوان که مجری برنامه های فوق العاده پیرامون افزایش “شناخت” و “توانمندی”دانشجویان دبیری هست مواردزیر بود:
۱٫توجیه هرچه کاملتر دانشجویان دبیری نسبت به اهمیت و نقش این دروس. (( درقدم اول به صورت جامع و کلی برای ورودی های مختلف در قالب همایش و در قدم بعد از سوی اساتید این دروس به صورت موردی درکلاسها)).
۲٫استفاده و جایگزین کردن روشهای تدریس کارآمد به جای استفاده از روش سخنرانی و یا ارائه مستقیم مطالب از power point
۳٫استفاده از منابع به روز برای ارائه سرفصلهای دروس صلاحیت معلمی از جانب اساتید گرامی.
۴٫ ارائه راه کارهای مختلف مداوم ازجانب اساتید محترم نسبت به فعالیت های مختلف از سوی دانشجویان دبیری برای هرچه توانمندتر شدن نسبت ب “شناخت” و “توانمندی”در شغل شریف معلمی.
۵٫ برگزاری کارگاه های روشهای تدریس.
۶٫نشست های مداوم بین اساتید و برنامه ریزان محترم دروس صلاحیت معلمی بادانشجومعلمان.
۷٫فراهم آوردن فضایی مناسب برای ارتباط هرچه بیشتر. دانشجویان دبیری با مدارس
۸٫بررسی ارتباط مطالب هردرس صلاحیت معلمی با فضای آموزشی و مدرسه از سوی اساتید محترم درکلاسها و ازهمان ترم های اول.
۹٫ارتباط و استفاده از تجربیات دانشجویان ارشد که وارد عرصه تدریس و شغل شریف معلمی نیز شده اند.
۱۰٫عدم برخورد یکسان اساتید بادروس صلاحیت معلمی همانند سایر دروس.(برخوردنمره ای…!؟).
۱۱٫بررسی جایگاه پرورش و آموزش دراین دروس و عدم تمرکزکامل صرفابرای آموزش تدریس به وسیله دروس صلاحیت معلمی.

photo_2016-12-20_14-08-11 photo_2016-12-20_14-08-26 photo_2016-12-20_14-08-30 photo_2016-12-20_14-08-34